Retraite avec SS Gyalwang Drukpa du 3 au 7 septembre 2014
Retreat with HH Gyalwang Drukpa from 3 to 7 September 2014